Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów

Zobacz:   Reumatoidalne zapalenie stawów | Objawy RZS | Etapy... | Przyczyny... | Rehabilitacja | Badania wskazane przy RZS | Typy... | Dieta chorego | Tryptolid a RZS

 • zapalenie stawów obydwu rąk symetrycznie śródręczno paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych.
 • ból i obrzęk stawów oraz ograniczenie ich możliwości ruchowych
 • zanik mięśni międzykostnych, glistowatych i mięśni kłębu kciuka
 • zajęcie ścięgien i pochewek ścięgnistych
 • odgięcie łokciowe palców ręki
 • podwinięcie dłoniowe paliczków
 • torbiel Bakera- przepuklina torebki stawowej
 • sztywność poranna trwająca minimum godzinę
 • obrzęk stawów
 • obrzęk stawów nadgarstkowych
 • czynnik reumatoidalny w surowicy krwi
 • na początku uczucie rozbicie
 • częste pocenie się
 • stany podgorączkowe
 • zaniki mięśni
 • niesprawność dłoni
 • powiększenie się obwodu kolana
 • zmiany radiologiczne
 • sztywność poranna
 • zespół cieśni nadgarstka
 • wilgotna skóra

Objawy dla rzs dla innych części organizmu

 • zapalenie osierdzia
 • włóknienie płuc
 • możliwe zmiany w EKG naśladująca zawał serca
 • zapalenie opłucnej
 • zapalenie spojówek , rogówki, twardówki, nadtwardówki oczu
 • zapalenie małych naczyń
 • sinica, rumień dłoni
 • martwica palców
 • Innym objawem jest odkładanie się szkodliwego dla organizmu białka. Powstaje ono podczas procesów zapalnych białka w różnych organach np. w nerkach. Może to doprowadzić do niewydolności nerek.

Objawy stawowe RZS

Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów możemy podzielić na ogólne, pozastawowe i stawowe. Objawy stawowe to głównie ból, uczucie porannej sztywności oraz obrzęk. Jeżeli te objawy są nasilone tym bardziej postać RZS jest aktywna możemy mieć nasilenie stanu zapalnego. Dość znaczne przy reumatoidalnym zapaleniu stawów jest nasilenie dolegliwości po czasie kiedy jesteśmy dłużej bezczynni np. w czasie snu. Często dolegliwości RZS ustępują pod wpływem wysiłku fizycznego.

na stawy

Objęte chorobą są głównie drobne stawy dłoni oraz stóp. Aż czterdzieści procent pacjentów oczuwa objawy ze strony stawów śródręczno palcowych znajdujących się między kośćmi palców oraz śródręcza oraz międzypaliczkowych bliższych. Często choroba obejmuje również stawy nadgarstka, kciuka, kolanowe i skokowe.

Podczas zaostrzenia choroby odczuwamy obrzęk stawów, ból podczas poruszania, dotykania oraz w stanie spoczynku. Skóra nad stawami objętymi chorobą RZS jest obrzęknięta, zaczerwieniona, cieplejsza w porównaniu ze stawami zdrowymi. Pod wpływem bólu obniżona jest sprawność oraz ruchomość stawów.

Jeżeli chorobą objęte są stawy dłoni chory może mieć problemy z wykonywaniem prostych czynności takich jak wiązanie sznurówek, zapinanie guzików, podnoszenie filiżanki. Może mieć też problemy z wyprostowaniem rąk czy podniesieniem ich do góry, myciem głowy i innymi czynnościami.

Jeśli chorobą objęty jest staw barkowy chory nie jest w stanie podnosić rąk czy wykonywać krążenia ramionami.

Kiedy reumatoidalne zapalenie stawów obejmuje nadgarstek wywołuje ucisk nerwów, które przebiegają w tamtej okolicy. Podstawowe objawy jakie pojawiają się wtedy to zespół cieśni nadgarstka, mrowienie i drętwienie palców, zanikanie mięśni kłębu dłoni, problemy z zaciśnięciem ręki w pięść. Objawy często nasilają się w nocy i podczas podnoszenia rąk do góry. Najczęściej kończą się kiedy opuścimy ręce.

Reumatoidalne zapalenie stawów może również powodować zmiany w obrębie kręgosłupa. W efekcie może dojść do niestabilności, przesuwania kręgów, podwichnięć, ucisku na rdzeń kręgowy. Objawy jakie się wtedy pojawiają to ból potylicy, karku, twarzy oraz uszu, drętwienie oraz mrowienie kończyn górnych, osłabienie mięśni kończyny dolnej, poczucie niezgrabności podczas chodzenia, poczucie ciężkich nóg, zawroty głowy, zaburzenia równowagi. Może dojść również do zaburzeń widzenia oraz mowy. W zaawansowanej postaci choroby może dojść do uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz całkowitego unieruchomienia. W efekcie czas życia chorego może być krótszy.

Jeśli choroba obejmie staw kolanowy pojawia się ból oraz staw zapalny, który sprawia, że pacjent ma problemy z poruszaniem się, siadaniem, wstawanie, kładzeniem się. Charakterystycznym symptomem jest również torbiel Bakera. Może ona pękać i imitować zakrzepowego zapalenia żył. Torbiel Bakera to zbiornik, w którym znajduje się płyn zapalny. Odczuwamy wtedy ból nóg oraz zauważalne jest powiększenie w obwodzie łydki.

Typowym symptomem dla reumatoidalnego zapalenia stawów jest poczucie porannej sztywności. Ona sprawia, że człowiek ma kłopoty ze zgięciem czy rozprostowanie stawu objętego chorobą. Dochodzi w wyniku tego do obniżenia sprawności kończyn. Pacjent może mieć np. kłopoty z chwytanie, czy utrzymaniem przedmiotów. Taki stan może trwać godzinę albo dłużej.

Zauważalne są deformacje stawów przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Ich powodem może być stan zapalny, ustawienie kończyn, dłoni, palców w pozycji, która sprawia ból. Jeżeli proces zapalny stawu w wyniku RZS postępuje to może doprowadzić do pęknięcia ścięgna a nawet braku możliwości poruszania określonym stawem. Może dojść nawet do przerwania ścięgien czy uniemożliwić zgięcie palców.

Choroba postępuje i efekcie może dojść do deformacji, która jest wynikiem uszkodzenia i destrukcji stawów. Podczas zaawansowanej formy choroba chrząstka stawowa oraz powierzchnie stawów mogą być uszkodzone na całej długości. Może również dojść do zarośnięcia szpary stawowej i kości tworzących staw. W efekcie zamiast jednej kości może powstać jedna kość. Ryzyko zniszczenia stawu jest tym większe im bardziej zaawansowany stan zapalny. W czasie pierwszych dwóch lat choroby trwałe uszkodzenie stawów następuje u połowy do siedemdziesięciu procent pacjentów. Obrazem zaawansowanej deformacji jest ulnaryzacja czyli odchylenie stawów w kierunku łokcia. W przypadku stawów stów może dojść do podwichnięć, haluksów oraz nagniotków.

Objawy pozastawowe RZS

Podczas reumatoidalnego zapalenia stawów może dojść do symptomów ze strony innych narządów to znaczy skóry, serca, naczyń, nerek, układu nerwowego. Objawy jakie pojawiają się ze strony układu pokarmowego ro powikłania wynikające z leczenia. Należą do nich owrzodzenia żołądka, perforacja, przedziurawienie ściany żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego. Jest to efekt stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych glikokortykosterydów.

Objawy skórne RZA

Objawy RZS na skórze to głównie guzki reumatoidalne. Są to zgrubienia, które są położone płytko pod skórą na wyprostowanych powierzchniach stawów. Najczęściej pojawiają się na stawach łokciowych oraz dłoni. Objawy pojawiają się wtedy, gdy powodują ucisk na nerwy i nasilają objawy zespołu cieśni nadgarstka. Zmiany skórne są jednym z kryteriów diagnozy RZS. Ich występowanie może wskazywać na cięższy przebieg choroby.

Objawy płucne RZS

Podczas reumatoidalnego zapalenia stawów w płucach mogą pojawić się guzki reumatoidalne. Może dojść również do zwłóknienia płuc, wysiękowego zapalenia opłucnej. Jeżeli płyn zapalny zgromadzi się w opłucnej może być powodem ograniczeń w rozprężaniu płuc i powodować kłopoty z oddychaniem.

Objawy RZS w sercu

Jeżeli układ bodżco-przewodzący guzków reumatoidalnych zlokazlizuje się w sercu może spowodować zaburzenia rytmu pracy serca. W efekcie może dojść do wysiękowego zaburzenia rytmu serca. Może dojść do wysiękowego zapalenia osierdzia, niewydolności serca. Powikłania RZS związane z sercem nie występują często jednak są przyczyną połowy zgonów chorych na RZS.

Odmiany RZS w naczyniach

Chorzy z reumatoidalnym zapaleniem stawów mają zwiększone ryzyko miażdżycy tętnic. Może ona prowadzić do zawału serca oraz udaru mózgu. Może to powodować zwiększoną częstotliwość zgonów z powodu zaburzeń sercowo naczyniowych chorych na RZS. Może dojść również do zapalenia naczyń drobnych. To powoduje zwężenie światła naczynia, zmniejszony przepływ krwi przez narządy, pogorszenie pracy narządów. Główną konsekwencją jest również zapalenie naczyń skóry. Może dojść do wybroczyn, krwawień punktowych niewielkich, martwicy, obumierania określonych fragmentów naczyń, zgorzeli, martwicy palców. Może się okazać, że konieczna będzie ich amputacja choć są to rzadkie przypadki.

Zmiany w nerkach w wyniku RZS

Podczas RZS organizm chorego może produkować białko anyloid. Ono odkłada się w różnych narządach i może spowodować amyloidozę czy inaczej skrobawicę. W przypadku nerek objawia się to białkomoczem, pogorszeniem funkcji nerek oraz ich niewydolnością. Jeżeli chcemy zapobiec amyloidozie powinniśmy zastosować leczenie RZS oraz kontrolę i zmniejszenie aktywności stanu zapalnego. NIekorzystny wpływ na nerki ma również stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych przy RZS.

Objawy RZS w układzie nerwowym.

Guzki występujące pod wpływem reumatoidalnego zapalenia stawów mogą powodować ucisk na nerwy i związane z tym objawy takie jak zespół cieśni nadgarstka, perestezje czy czucie spaczone. Chorzy mogą również odczuwać mrowienie oraz drętwienie bez konkretnego powodu. Perestezja to inaczej czucie bodźców niezgodnych z ich specyfiką.

Objawy RZS w oku

Podczas RZS może rzadko pojawić się zespół suchego oka. Jest to choroba autoimmunologiczna, która może doprowadzić do zniszczenia komórek gruczołów łzowych oraz ślinianek. W efekcie dochodzi do wysuszenia oka i jego większej podatności na stany zapalne. Chory może odczuwać pieczenie, ból, zmiany ropne, uszkodzenie rogówki, pogorszenie widzenia. Przy łagodnej postaci choroby może dojść do bólu oraz zaczerwienienia oka. To ustępuje po tygodniu. Jeżeli ten objaw wystąpił wskazuje to to na złą prognozę dla rozwoju RZS.

Zespół Fely

Zespół Felty to powiększenie śledziony występujące czasem przy RZS. Przy nim pojawia się również obniżenie poziomu leukocytów.

Objawy RZS w ukłsdzie krwionośnym

Podczas RZS może dojść do niedokrwistości, anemii, spadku krwinek czerwonych czyli erytocytów, NIe wiadomo skąd się bierze niedokrwistość przy RZS.

Objawy ogólne RZS

POdczas RZS może pojawić się gorączka oraz stany podgorączkowe. Jest to skutek zapalenia, które obejmuje csły organizm. Chorzy z RZS czują zmęczenie i mają mniejszą zdolność do podejmowania wysiłków. Może pojawić się również zmęczenie, które jest wynikiem stanu zapalnego i niedokrwistości oraz zmian w sercu, płucach czy nerkach. RZS może objawiać się również spadkiem wagi.

Koniec z reumatoidalnym zapaleniem stawów!

Zobacz sposób na RZSJak wyleczyć reumatoidalne zapalenie stawów? Zobacz!
Jak wyleczyć Reumatoidalne zapalenie stawów
        na stawy

Koniec z reumatoidalnym zapaleniem stawów!

Zobacz sposób na RZSJak wyleczyć reumatoidalne zapalenie stawów? Zobacz!
Jak wyleczyć Reumatoidalne zapalenie stawów


Inne informacje o zdrowiu:
Portal o zdrowiu
Choroby cywilizacyjne
Rzucanie palenia
Irydologia - diagnoza z tęczówki oka
Kamienie i kolki nerkowe
Cukrzyca
Zaparcia